OTWARCIE  2§

1) jednostronna po otwarciu 2§
2) test - co zalicytujesz?
3) licytacja po 2§ i interwencji
 
 
 

POWRÓT DO STRONY  NS-PLUS
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) jednostronna po otwarciu 2§
Licytacja po acolowskim otwarciu sprawia wiele kłopotów.
Szczególnie układ: 4starsza-5młodsza jest trudny do licytacji, np:
W
E
2§
2¨
3¨
?
W swoja licytacją nie wykluczył starszej 4. E jest więc zobowiazany
do zgłoszenia koloru 4+.
E1
E2
E3
E4
KW76 KW763 KW7632 W10763
1098 109 109 W1094
102 102 10 10
10764 10764 W764 1076

Z każdą z tych rąk E zgłasza 3Ş. W tej sytuacji uzgodnienie koloru starszego
jest wyraźnie utrudnione, gdyż W nie zna jego długości. Po 3Ş z ręka E4,
otwierający zgłosi 3BA także z 4 kierami, a więc nie uzgodnimy ich.

By w znacznej części uniknąć powyższych kłopotów, proponujemy powyższe rozwiązanie:
W1
E1
 
W2
E2
 
W3
E3
 
W4
E4
2§
2©/Ş
 
2§
2¨
 
2§
3§/¨
 
2§
2¨
     
2©/Ş
         
3§/¨
 

Zgłoszenie koloru starszego w sekwencji 1) i 2) jest dwuznaczne i oznacza:
a) 5+ kart w zgłoszonym kolorze
b) zgłoszona czwórka i 5+ kart w kolorze młodszym.

Jeśli tak, to sekwencje 3) i 4) wykluczają posiadanie starszej czwórki.
 
W1
E1
 
W2
E2
2§
2©
 
2§
2¨
2BA
3§
 
2©
2BA
?
   
3§
?
W tego typu sekwencjach, gracz, który zgłosił 2BA, ma się ustosunkować
do możliwości uzgodnienia kolorów zgłaszanych przez partnera.
Z czterokartowym fitem w kolorze młodszym i aspiracjami szlemikowymi
należy podnieść kolor partnera, natomiast przy mniejszej sile połączonych rąk należy
zgłosić odzywkę wtrąconą 3¨/Ş, nie przekraczając strefy 3BA.

PRZYKŁADY:
 
AK
#1
D109753
AK104
W---E
985
8 W104
AKD873 9
.
W1
E1
2§
2¨
2©
2Ş
3§
3©
3Ş
4Ş
pas
 
2© = może być z czwórki przy układzie 4s-5+m;
2Ş = 5+ pików (z układem zrównoważonym, E licytuje 2BA, także z 4 pikami);
3§ = 4+ trefle, W może mieć albo 4©/5§ albo 5©/4§;
3© = 3 kiery, próba uzgodnienia koloru (z 4 kierami, uzgadniamy kolor bezpośrednio);
3Ş = negatywny wybór koloru, tyko 4 kiery, a wiec 5+ trefli;
4Ş = wybór kontraktu.
 
AW
#2
1097
AD104
W---E
W9
AK1065 W943
AD W543
.
W2
E2
2§
2¨
2BA
3BA
pas
 
2BA = mimo układu 5-4 karta wyraźnie bezatutowa;
3BA = oczywiste, gdyby E miał starszą czwórkę, skorzystałby ze Staymana 3§.
.
AD1096
#3
W87
A109
W---E
K4
AKD 10876
AK D1087
.
W3 
 E3
 2§
2¨
 2Ş
2BA 
 3BA
4©
 6Ş
 pas
3BA = 5 pików (brak licytacji 3§/¨; i jeszcze jedno, gdyby W zgłosił
          po 2BA - 3Ş, to wskazałby sześciokart;
4© = nie może być to oczywiście próba uzgodnienia kierów, a więc jest to niewątpliwie
cue-bid uzgadniający piki.

SAMOUZGODNIENIE KOLORU

Sekwencja
W
E
2§
2¨
3©/Ş
 
wskazuje na samodzielny kolor i jest jednocześnie pytaniem o zatrzymania pierwszej
lub drugiej klasy (A,K,singel,renons).
Np. po 3© licytujemy:

AKD10754 32
--
W---E
D10876
ADW4 K76
KD 1096
.
W
E
2§
2¨
3Ş
3BA
4§
4¨
6Ş
pas
3BA = mam zatrzymanie II klasy
4§ = relay, pokaż gdzie masz stopera.
4¨ = w karach (kolor uzgodniony oznaczałby stopera trefl)

NEGAT  2¨

Odpowiedź 2¨ ma charakter sztuczny, jest oznaką słabości.
W Polsce przyjęło się, że ta odzywka informuje o braku 3 kontroli (A=2,K=1).
Tak więc możemy zalicytować negat z zerem lub kilkunastoma oczkami.

Przyjmujemy, że otwarcie 2§-acol  forsuje do dogranej.

W klasycznym acolu jest jeden wyjątek:
W
E
2§
2¨
2BA
 
2BA = 23-24PC, dalsza licytacja jak w przypadku silnego otwarcia 2BA (kliknij tu).
Można spasować np. z 1 waletem.
Skoro tak, to z siłą 25-27PC należy skoczyć na 3BA(dalej stayman i texasy),
a z większą siłą na 4BA.

Włączając do systemu otwarcie MULTI - 2¨ o znaczeniu:
a) słabe dwa na dowolnym kolorze starszym:
b) silna ręka bezatutowa 23/24PC;
możemy sprawić, że 2§ - acol będzie całkowicie forsowało do dogranej.
Wtedy rebid 2BA w powyższej sekwencji będzie już forsował (25[ładne 24]-26PC),
a 3BA byłoby do gry na młodszym longerze.
 


Jak odpowiadający może pokazać bardzo dobry kolor?
Jeśli ma on kolor 6+ z jedną przegrywającą powinien pokazać ten kolor
texasem na wysokości 4 (tzn. zalicytować o jeden szczebel niżej od swego rzeczywistego
koloru na wysokości 4).

Np. 4¨ po 2§ licytujemy z:
xx,KDW10xx,xx,Wxx  ( i to jest właśnie minimalna ręka na texas)
lub
Ax,ADW10xxx,Dxx,x.
Zaś 4Ş zalicytujemy z:
Dx,x,Dxx,ADW10xxx
lub
Wxxx,x,xx,KDW10xx

Odzywka Texas daje odpowiadającemu szansę pokazania dodatkowych wartości po przyjęciu
go przez otwierającego.
Mając tylko to co obiecaliśmy (a więc sześciokart z koronką od króla w dół),
pasujemy na przyjęcie texasu.

POWRÓT

2) test - co zalicytujesz?

Przyjmujemy, że 2§ jest całkowicie forsujące do dogranej.
Co zalicytujesz w sekwencji:
Mecz; obie przed partią.
W
N
E
S
2§(acol)
pas
2¨(negat)
pas
?
     
z następującymi kartami:
#1
7
AKW9
AKD109
AK5

 

2© = to jest przypadek, gdy rebid licytujemy ze starszej 4-ki. Gdybyś w sposób klasyczny
zgłosił 3¨, to nie byłoby sposobu na uzgodnienie kierów, gdy partner ma np. 5Ş/4©.
Także wtedy E musiałby zgłaszaćpo naszym 3¨ - 3© już z czwórki. A jak wtedy uzgodnić
kolo 5-3? Wszystkie te problemy giną, gdy stosujemy metodę preferencji koloru starszego,
tj. z układem4s-5+m licytujemy 2 w kolor starszy; zasada ta obowiązuje tylko przy pierwszej
odpowiedzi, tj. 2§ - 2©/Ş  i tylko przy pierwszym rebidzie otwierającego po negatywnej
odpowiedzi, tj. 2§ - 2¨ - 2©/Ş.
Czyli w sekwencji: 2§ - 2¨ - 2© - ?  2Ş zgłaszamy już z piątki.
 
#2
K9
AKW9
AK109
AK5

 

2BA = klasyczne, forsujące. Dalej stayman i transfery.
 
#3
AW
AKW9
AD1092
KW

 

2BA = zgodnie z tym co powiedzieliśmy w przykładzie 1. mógłbyś zgłosić 2©. Ale nasza ręka
wyrażnie namawia do gry BA, więc ulegamy tej namowie. Na pewno należy grać z naszej ręki.
 
#4
7
AK9
AKD1093
AK5

 

3¨ = ta odzywka wyklucza starszą 4-kę. Jeśli teraz partner zgłosi 3©/Ş, to z 5-kartem.
 
#5
8
AKDW986
KDW
AK

 

3© = samouzgodnienie koloru, wywołanie cue-bidu. Odpowiadający mając zatrzymanie II klasy,
licytuje 3Ş (dalej relay jest pytaniem o kolor stopera), zaś mając zatrzymanie I klasy, licytuje je bezpośrednio (ponieważ 3Ş jest zajęte, rolę tę pełni 3BA). Bez A,K lub krótkości bocznej zgłaszamy negatywne 4©. Po samouzgodnieniu z kolorem pikowym licytacja analogiczna.
 
#6
K10
AD
AKDW963
KD

 

3BA = licytując negatywne 2¨, partner wykluczył posiadanie 3 kontroli, a więc szlemik
jest wykluczony. To jest typowa sekwencja wskazująca na grę w oparciu o długi kolor.
 
#7
AK98
ADW108
9
AKW

Przy układzie 5-4 w starszych licytujemy kolor dłuższy. Gdy partner zgłosi piki, będzie to kolor
5-kartowy. Z ręką bezatutową zgłosi 2BA, a my wtedy spróbujemy uzgodnić piki odzywką 3Ş.
 
#8
6
AKW97
AK10
AKD5

 

2© = jeśli partner zgłosi 2Ş lub 2BA, ty zgłosisz 3§, wskazując na układ 5-4,
nie precyzując jeszcze, który kolor jest dłuższy.
 
#9
W108
AKW98
AKD
A9

 

2© = jeśli partner zgłosi 2Ş (kolor 5+), uzgodnisz piki.
Po 2BA lub 3§, zalicytuj 3BA, ujawniając 5 kierów.
Dopiero z 6-kartem powtarza się kiery.

POWRÓT
 

3) INTERWENCJA  PO  NASZYM  OTWARCIU  2§ - ACOL
Na podstawie artykułów arcymistrza i autora brydżowych publikacji Marka Wójcickiego

Otwarcie 2§ - acol działa na wielu przeciwników, szczególnie gdy są przed partią, jak płachta na byka
- wchodzą do licytacji z rękami, z którymi po innym otwarciu nawet by im to nie przyszło do głowy.
Blokują, nie tylko do w miarę bezpiecznej wysokości.
Taktyka ta jest w pełni uzasadniona - licytacja po otwarciu tak mało informacyjnym jest szczególnie utrudniona, zwłaszcza po utracie już na początku licytacji kilku jej szczebli.

Oto zasady licytacji po interwencji.
Odstępujemy od sakramentalnego wymogu posiadania trzech kontroli na odpowiedź pozytywną.
Do zgłoszenia koloru po interwencji 1-go broniącego wystarczy niezły longer (5+) i siła już od ładnych 6-7PC. Jest to uzasadnione tym, by nie tracić i tak już ograniczonej przez interwencję przestrzeni licytacyjnej.
Autentyczny przykład:
AK754 W10983
AK
W---E
D76
10 AW43
AKD98 6
.§¨©Ş
W
N
E
S
2§(acol)
3§
?
 
Z ręką E wchodzimy do licytacji 3 i już jest bardzo prosto wylicytować szlema pikowego.

Podobne złagodzenie wymagań dotyczy 2BA (lub 3BA po interwencji na wys.3).
Wskazuje ono zatrzymanie w kolorze wejścia i siłę od mniej więcej 7-8PC.
W
N
E
S
2§(acol)
2©
?
 
Oto przykładowe ręce, z którymi licytujemy 2BA w powyższej sekwencji:
E1
E2
E3
E4
1092 D52 A1092 W1032
D102 AW2 K2 AD
AW32 9765 8653 W974
432 D43 987 432
Są to ręce minimalne.
Z ręką silniejszą, np.
E5
D1032
AD2
K107
432
należy także zalicytować 2BA, a ewentualnie potem ruszyć jeszcze do przodu.
Nie ma powodu do zawyżania licytacji, partner może się sprzedać.

Po wejściu na wys. 2 - z rękami zrównoważonymi o sile mniej więcej takiej, jak wyżej, ale bez zatrzymania w kolorze wejścia, licytujemy w kolor przeciwnika. Np.
E6
AD32
32
W974
W102
Z tą kartą, w powyższej sekwencji licytuj 3©.

Kontra wskazuje silną opozycję w kolorze skontrowanym i nie obiecuje żadnych wartości
w kolorach bocznych. Jest silną sugestią dla otwierającego, że gra z kontrą jest najlepszym interesem.
Wobec tego nie należy kontrować z ręką bogatą w wartości w kolorach bocznych, a niezbyt silnym kolorem skontrowanym.
Np. w sekwencji:
W
N
E
S
2§(acol)
2Ş
?
 
z rękami:
E1
E2
KW102 K10932
65 W72
9832 D65
432 43
kontrujemy,
natomiast z ręką typu:
E3
AW32
K32
D74
432
licytujemy 2BA, mimo ze wpadka jest raczej pewna, aby nie zniechecać partnera do dalszej licytacji.

Podobnie licytujemy po interwencji na wysokości 3.
Sprzedawanie ręki w sile 8-10PC bez zatrzymania w kolorze wejścia przez kolor przeciwnika wbrew pozorom nie jest zbyt niebezpieczne, gdyż w razie trafienia u otwierającego wartosci w kolorze wejscia, 4BA powinno być zrealizowane bez specjalnych problemów, a w razie wyłączenia w kolorze wejścia - tym bardziej znajdzie się sensowny kolor do gry.

Po wejściach na wysokości 4 lub wyższych uzyskujemy dodatkowe narzędzie - pas forsujący.Np.
W
N
E
S
2§(acol)
4©
?
 
Logiczne jest, aby pas był forsujący (partner sforsował do dogranej), a kontra ostrzegała otwierającego przed dalszą licytacją - wskazywała rękę bezwartościową (lub niewiele wartą) przy grze własnej.
Oto ręce, kwalifikujące się do kontry w powyższej sekwencji:
E1
E2
E3
852 102 D32
1092 DW62 DW62
9832 976 8653
D32 6543 87

Pas może wskazywać rękę zrównoważoną albo 2- lub 3-kolorową.
Z jednym długim i dobrym kolorem należy go zgłosić.

Oto ręce nadające się do pasa w powyższej sekwencji:
E1
E2
E3
E4
D82 DW102 W10752 K10732
965 2 2 6
A832 K765 AD53 A9874
D32 K543 D32 43

Autentyczny przykład:
 
mecz KD652
obie przed AD
6
AKD97
8
N
A93
854   W W1097632
KD4
W109
W86542
S
--
W1074
K
A87532
103
.§¨©Ş
N
E
S
W
2§(acol)
4©
pas*
 5©
5Ş
pas
6Ş
pas...
* = forsujący pas.

Duże możliwości daje także zastosowanie pasa forsującego ze strony otwierającego.
Po nieinformacyjnej licytacji początkowej:
N
E
S
W
2§(acol)
pas
2¨(negat)
 
?
     
dostrzeżenie faktu, że pas jest forsujący, umożliwia wyraźne zróżnicowanie licytacji
z trzema typami rąk:

N1
AD
KD98
AW104
AK2
licytuje się 2BA;
N2
N3
KD102 AKW102
AD5 A2
AK2 KD98
KDW AD
z tymi kartami po prostu dajemy kontrę,która ma duży stopień karności (przecież rolę kontry wywoławczej pełni tu pas, forsujący z definicji);
N4
N5
2 932
AK65 AKDW
AKW2 AK5
AK109 ADW
tu pasujemy, czekając na to co zalicytuje partner; POWRÓT

POWRÓT DO STRONY  NS-PLUS
§¨©Ş